hedef@hedeflojistik.com.tr   +90 216 999 64 01

Çevre Politikamız

Hedef olarak, Çevre Yönetim Sistemi’ni bir yaşam felsefesi olarak görmekteyiz. Amacımız sektörümüzde çevresel bilincin oluşturulmasında öncü olmak, küresel kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaktır.